Organisatie

De leeskring is in 1992 opgericht door Tineke Jorissen-Wedzinga, docente Zweeds bij de Volksuniversiteit in Amsterdam en afgestudeerd in de Zweedse letterkunde. Zij geeft taaltrainingen en maakt vertalingen onder de naam SVEATRANS. Zij heeft de leeskring structuur gegeven en erop toegezien dat er op niveau over boeken gesproken kon worden.

De eerste jaren werd de discussie steeds door Tineke geleid, maar sinds 2005 deden de leden dit per toerbeurt.

Inmiddels is de leiding van de leeskring overgenomen door een nieuwe docente, Dorine Rosier. Zij geeft Zweedse taaltrainingen onder de naam Trans Saga en is eveneens afgestudeerd in de Zweedse letterkunde.

Dorine let erop dat het Zweedse taalgebruik van de deelnemers zich goed ontwikkelt en geeft waar nodig ondersteuning.